Op die mees onwaarskynlike plekke die grootste waarheid.

Preach in The Brave: “Scripture is not a how to for life eternal, it is a how to for life now in abundance.