Watter # kies jy?

Lekkervurige-ekke wil dit duidelik stel dat ek geen teologiese of argeologiese opleiding het nie. Dat ek Die Woord van God, die Bybel van kleintyd as ‘n gunsteling metgesel en rigtingbepaler vir my kleingeloof en besluitneming beskou. Opreg, kinderlik. Oor die jare het ek geleer met die nodige skroom en baie gebede, en met onderskeiding meer kere my eie terkortkominge en menslikheid leer verstaan het, as enigeiets anders. My Paulus-doring-in-die-vlees is my oplvieënde geaardheid. ‘n Vreeslike sin vir reg en verkeerd. So,meermale sit ek my voet in ‘n ding en draai dit nog dwars ook. Soos Koos Doep sing: “elke afdraaipadjie ken ek, elke keer het ek verdwaal.” Maar dank Vader, ek is meermale skoppend en skreeuend aan my oor gevat en terug gehaal. Genade op genade. So liewe leser, bere dit nou iewers en laat my toe om iets op my hart hier uit te skrywe.

Dié is ‘n ompad storie op my hart gedruk.

Daar is die afgelope maand ‘n argeologiese ontdekking gemaak. Die oudste teken van oermense se teenwoordigheid en ontwikkeling is by ‘n plek in Suid Afrika gevind. Vista-ryke Blombosgrot in die Suid-Kaap is waar ‘n tekening wat alte veel  na ons moderne kommunikasiemiddel die hutsmerk # (hashtag) lyk, is opgegrawe. Die slim mense wat ons oer-herkoms bestudeer reken die stuk betekende gesteente is meer as 70 000 jaar ouer. Dis ouer as die vooreen oudste gesteente met gekrabbel op wat in Spanje ontdek is en aan die Neandertalman toegeskrywe word.

So beteken dit Homo Sapiens is slimmer as die Neanderthlman, wonder ek nou so by myself?  Is jy is bewus van die argument dat ware Afrikane kinders van Homo Sapiens is, en dat diegene meer lig van kleur mense glo Afrika as Homo Sapiens verlaat het, en in die Noordelike halfrond deur kontak en vermenging Neandertal gene te danke het vir ‘n ligter velkleur, en so aan ensovoorts.  (Gaan lees self oor die sienswyses by: https://www.livescience.com/28036-neanderthals-facts-about-our-extinct-human-relatives.html )

Kan jy nou in die rassistiese klimaat wat op sosiale media geskep word watter redenasies hierdie 70 000-jaar oue hutsmerk kan ontketen? O my vy! Maar dis nie die storie wat ek wil aanroer nie.

Terug by my gedagtegang.

Die moderne gebruik van die hutsmerk is meestal om seker te maak jy trek aandag op sosiale media. Sou jy #Blombosgrot, #DaarIsNiksNuutOnderDieSon, #Hutsmerk so aanteken, en iemand soek een van daardie woorde of woordstringe, sal ons vriendin Google seker maak jou geskribbel duik in ‘n soektog op. Die # is soos om jou hand in die grenslose klaskamer van die wêreld op te steek. Jy weet daai kinderlike opgewonde oomblik in die klas war jy met jou hand in die lug smeek, “Vra my, erken my, ek is slim, ek is oulik want ek ken die antwoord of ek het ‘n opinie.”

Kyk gou hier, voor ek verder relaas.

 

Die algemene opinie is dus dat ons vriend hutsmerk  begin het by die Romeine as ‘n mate en gewigte oftewel pondteken, toe vervorm wetenskaplike en mediese geskribbel dit , en toe kom telefoon-en rekenaartegnologie en toe Twitter. Pffft. Nee man, die oermense het dit reeds gebruik om moontlik iets sinvol aan te dui. Miskien beteken # ‘ek was voor jou hier!’

Om Shrek se analogie te gebruik oor ondiere (ogres) wat soos uie is, hulle het lae. Woorde en simbole is ook soos uie. Lae en lae betekenis. Ek dink so by myself, die oeroue  hutsmerk op die klip by Blombosgrot is miskien in die mens se oer-genitika gebêre, en het oor die tye heen in ons onthou teruggekom omdat ons sin moet maak van ons immer veranderende wêreld. Inderdaad, dan is daar niks nuut onder die son nie!

Liewe leser, dit bring my by ‘n gedagte dat argeologie, geologie en al die -gies in die moderne wêreld, ‘n soeke na die oorsprong van die mens, ‘n behoefte is om te behoort. Om ‘n geslagregister daar te stel wat sê ons is familie, ons hoort iewers.

God het vir ons reeds geslagregisters se belang in die Bybel verduidelik. Ek negeer nie slim mense se werk nie. Onthou asseblief my ou verduidelikinkie aan die begin van hierdie ompadstorie. Hierdie is maar my dink.

Kom ons begin by die begin. Adam en Eva word na God se beeld geskape. Hulle foeter die paradyslike bestaan wat beplan is op. Want hulle is nie God nie, hulle is net na Sy beeld geskape. Vrye wil is die doring in die vlees. Adam en Eva, bannelinge moet nou wroeg en sweet om te bestaan. In pyn, soos sy gewaarsku is, baar Eva twee seuns. Kain en Abel. Nou ou Kain, ag, ja. Hy sal in ewigheid bekend staan as die eerste moordenaar, sy broer die eerste martelaar en eerste mens wat by God in die hemel is.

Kain vat sy paai en waai en gaan maak sy make, met ‘n klomp omgee en bemoeienis van God. Na hy weg is, word Set gebore.

Gaan lees in Genesis 4 en 5 die twee broers se storie. Kain het genade van God ontvang, hy kon wegtrek en ‘n lewe gaan maak. Ek slaan my hande saam. Want wat uit Kain met genade en al spruit is baie talentvolle mense – mense wat stede gebou het, veeboere, koper en ystersmede, kunstenaars. Maar ook geweldadige mense, wraaksugtige mense. Lameg se woorde laat ys my hart omklem: “Ada en Silla, luister baie mooi en spits julle ore: ek, Lameg, ek duld niks van niemand nie. Ek sal ’n man doodmaak wat my wil wond en ’n seun wat my wil beseer. 24Kain is sewe keer gewreek, maar ek, Lameg, sal 77 keer gewreek word.”  Nêrens lees jy van ‘n verhouding met God nie. Vergete is God se genade en beskerming aan Kain. Belang in mag en besittings en rykdom. Selfsug. Ekkigheid. Laat dit jou nie aan ons moderne wêreld dink nie?

Dan lees mens die stamboom van Set: “Gen4:25 Adam en Eva het weer ’n kind gehad en hulle het hom Set genoem. Eva het gesê: “Die Here het my ’n ander kind gegee in die plek van Abel wat deur sy broer Kain vermoor is.” 26Set het ook ’n seun gehad en hom Enos genoem. In die tyd van Enos het die mense die Here begin aanbid.

Gen 5

Die name van die mense wat voor die groot watervloed geleef het

1Hier is ’n lys van Adam se afstammelinge: Toe God die mense gemaak het, het Hy hulle op so ’n manier gemaak dat hulle na Hom gelyk het. 2Hy het hulle as ’n man en ’n vrou gemaak, hulle geseën en hulle “mens” genoem die dag toe Hy hulle gemaak het.

3Toe Adam 130 jaar oud was, het hy pa geword van ’n seun wat net soos hy gelyk het. Adam het hom Set genoem. 4Na Set se geboorte het Adam nog 800 jaar geleef en ook nog ander seuns en dogters gehad. 5Adam was dus 930 jaar oud toe hy dood is.

6Toe Set 105 was, is sy seun Enos gebore. 7Set het na Enos se geboorte nog 807 jaar geleef en ook nog ander seuns en dogters gehad. 8Set was dus 912 jaar oud toe hy dood is.

9Toe Enos 90 was, is sy seun Kenan gebore. 10Enos het na Kenan se geboorte nog 815 jaar geleef en ook nog ander seuns en dogters gehad. 11Enos was dus 905 jaar oud toe hy dood is.

12Toe Kenan 70 was, is sy seun Mahalalel gebore. 13Kenan het na Mahalalel se geboorte nog 840 jaar geleef en ook nog ander seuns en dogters gehad. 14Kenan was dus 910 jaar oud toe hy gesterf het.

15Toe Mahalalel 65 was, is sy seun Jered gebore. 16Mahalalel het na Jered se geboorte nog 830 jaar geleef en ook nog ander seuns en dogters gehad. 17Mahalalel was dus 895 jaar oud toe hy dood is.

18Toe Jered 162 was, is sy seun Henog gebore. 19Jered het na Henog se geboorte nog 800 jaar geleef en ook nog ander seuns en dogters gehad. 20Jered was dus 962 jaar toe hy oorlede is.

21Toe Henog 65 was, is sy seun Metusalag gebore. 22Henog het sy hele lewe lank baie naby aan God geleef. Na die geboorte van Metusalag het hy nog 300 jaar geleef en ook nog ander seuns en dogters gehad. 23Henog se ouderdom was dus 365 jaar. 24Henog het baie naby aan God geleef, so naby dat hy op ’n dag net nie meer daar was nie. Hy was weg, want God het hom kom haal.

25Toe Metusalag 187 was, is sy seun Lameg gebore. 26Metusalag het na die geboorte van Lameg nog 782 jaar geleef en ook nog ander seuns en dogters gehad. 27Metusalag was dus 969 jaar toe hy gesterf het.

28Toe Lameg 182 was, is sy seun gebore. 29Hy het die seun Noag genoem en gesê: “Hy gaan ons nog moed inpraat as ons sukkel en moeg gewerk is. Hy gaan ons nog troos as ons so swaarkry op die aarde wat die Here vervloek het.”

30Lameg het na die geboorte van Noag nog 595 jaar geleef en ook nog ander seuns en dogters gehad. 31Lameg was dus 777 jaar oud toe hy dood is. 32Noag was 500 jaar oud toe sy seuns, Sem, Gam en Jafet, gebore is.”

Mense wat lank geleef het, en nes Kain se mense gewerk en oorleef het. Maar met die verskil: hulle het God aanbid. Hulle was mense na God se hart.  Hulle geboorte en sterfdatums is in God se Woord aangeteken.

Dit is die oermense wat ek in my stamboom wil hê.  Feilbare mense wat geweet het God is daar, alomteenwoordig en aanbiddenswaardig.

Wat is jou #?

Ek kies #GodSeKind 

—————————————————————————————————————————-

Verdere luister en leesgoed:

https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/oudste-tekening-ooit-in-sa-gevind/

http://www.duluthnewstribune.com/news/science-and-nature/4498490-archaeologists-just-found-oldest-drawing-its-70000-y

12 Comments on “Watter # kies jy?

 1. Baie interessant, Lekkervurig. As ek weer kon studeer, sou ek graag ‘n argeoloog wou wees. Hierdie veld boei my geweldig en die miljoene vrae oor die mens se herkoms bly fassinerend.

  Liked by 1 person

 2. Ek lê in die bed in Bangkok, onthou by ons is dit nou 21h00, en ons werk hard so ons is kapoet, en ek lees jou skrywe hardop vir my meisiekind voor. Dankie hiervoor, Lekkervurig. Dankie vir hierdie fenomenale uitleg! Ek het elke woord ingedrink, want dit is ware feite wat op so ń eenvoudige manier uiteengesit is.

  Like

 3. Dis goed geskryf Lekkervurig. Ek verwonder my ook aan die mens se soeke wanneer dit duidelik in die bybel uiteengesit is waar ons oorsprong lê. Definitief #God se kind

  Liked by 1 person

 4. ‘n Baie ou omie wat keer op keer sy hand na my uitsteek, glo nie. Hy het altzheimers, maar is geweldig interessant. Was op sy dae ‘n professor. Hy beweer Die mens het God geskep, want almal was nog altyd besig om ‘n god te vibd. Toe sê ek: Die rede? Want Hy was nog altyd daar en die skepping getuig daarvan, daarom soek hulle Hom. Dit kan dalk wees, sê hy. Ek noem ook dat Hy Homself al soveel keer vur my gewys het. En hy sê: Then you must be so thankful.
  Net interessant dat hy keer op keer met my daaroor begin praat. Ek glo hy soek antwoorde.

  Like

 5. Ek wonder wat die rede is dat die mense van die Bybelse tyd, so oud geword het?
  Dankie vir jou blog, ek lees altyd oor die geslagsregisters, jy lê dit so mooi uiteen

  Like

Lewer kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

My Gorrel

Vaste woorde vir los gedagtes.

Forgotten Magic: Lifestyle blog

Muffins, Coffee and this Blog

Dis Ekke

My vreugdes en frustrasies

toortsie.com

Skyn, liggie, skyn!

Life according to C

To become remarkable, hold yourself accountable

Holladriehoe

Hier gesels ek oor alles wat my bly maak: my taal, die natuur, kuns, die lewe.

Top40Weekly.com

The Weekly Top 40 1955-2017

No Facilities

Random thoughts, life lessons, hopes and dreams

Leeskring met een lid

Waar ons boeke saam met die seelug inasem

The Bee Writes...

oder auch "Die Bea schreibt" *** expect nothing... not even the unexpected *** erwartet nichts... noch nicht mal das unerwartete

Gedigte wat jou laat dink.

Sien die groot prentjie.

TOKELOSHE

a.k.a. I♥2CR8

Kluisenaarsklaviere

Denke oor die wêreld, sy plekke en sy mense. 'n Afrikaanse blog.

Kameel se gebabbel

Waar die hart van vol is, loop die mond van oor

Kruger Theron

Stories met Siel

Daily Manna

By Heart of Worship

Justice's Blog

The fear of the LORD is the beginning of wisdom...The contents of blog ranges from Christian knowledge to my own 'nerdy' posts.

The Depth of Now

Exploring Istanbul Through Storytelling & Photography

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Wag 'n Bietjie

Welcome! Come linger a while..

The Sanity Rules

Uncommon common sense

Tannie Frannie

My terapie vir oudword

Ouch!! My back hurts!!

Life according to one of life’s truly gifted naturally born wafflers… an open diary of a Saffer in a different land... life in the greater Dublin & Leinster area. (Since 2011) My quests fuel my dreams… my dreams fuel my quests!!

Liewe Persoon

Ons het almal iemand nodig om na ons te luister

Bondels Gedagtes

Lesse geleer, en stories uit my lewensreis

penpunt

Waar die hart van vol is …

Country Living in Southern Africa

Sharing my life in Mozambique and all things country in Southern Africa

Dream Desire Achieve

The dreams you desire can be achieved, for with God nothing is impossible.

KAITLIN B. CURTICE

Kaitlin B. Curtice

de Wets Wild

Disappearing into South Africa's wild places... Again!

heart prints

live the story you want to tell

filosopete

blessedbeyondrecognition 🇿🇦

WoordNoot

Waar ek my woorde en note kombineer om my storie te vertel

Die Bordkryt

Studentekoerant

Positief

Wat jy in jou gedagtes toelaat, dit word jou lewe

Ekmyselff

dit is wat dit is, ek is ook wat ek is

'n Skrywer se blok

Kortverhale, gedigte en die lewe.

Thulana

Almal om my is gek...

Vinke en Verse

Spraak-, taal- en gehoorterapeut. Kamma-digter. Lewenslange student. Reisiger. Liefhebber van woorde, musiek en Afrika. Deur Genade gered en deur Liefde vrygespreek.

Tapestry of Thought

Cilnette Pienaar weaves and unravels

%d bloggers like this: