Soos meeste ander Afri-forum lede , het ek my sms gekry om deel te neem aan die optog na die unie geboue op die 25ste November 2017. Ek is seker , baie nie lede en belangstelendes het ook soort gelyke uitnodigings gekry Ek het ‘n spesiale belang by plaas moorde! My pa en my jongste […]

via Inklusief ja, eksklusief nie! — Afrikaans-African